SCIOS Scope 10

Complete onafhankelijke inspectie

SCIOS Scope 10 Inspectie

Brandveiligheid voorop met de Scope 10 keuring

Om als bedrijf een brand- of opstalverzekering af te mogen sluiten, moet u in veel gevallen aantonen dat de elektrische installatie brandveilig is. Door periodiek de elektrische installaties te onderwerpen aan een Scope 10 inspectie door TBWSonar, kan de brandveiligheid gewaarborgd worden. Met een Scope 10 keuring op zak is het mogelijk om een verzekering af te sluiten en zorgt u voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers.

Waarom kiezen voor TBWSonar?

Als SCIOS gecertificeerd bedrijf voeren wij inspecties uit. Zo weet u zeker dat uw bedrijf aan de eisen voldoet.

Wat is SCIOS Scope 10?

De Scope 10 inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NTA 8220. Dit is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. De elektrische installaties worden beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect wat brand kan veroorzaken. Veel verzekeraars stellen deze inspectie verplicht om een brandverzekering af te mogen sluiten, om zo het risico te beperken. Een Scope 10 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerde inspecteur. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De NTA 8220 methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

NTA 8220

Normaliter verwijzen verzekeraars naar de NEN 3140 (bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties) of naar de NEN 1010. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar, het is met name gericht op elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de NTA 8220 ontwikkeld is, waarbij ook het brandrisico maximaal wordt belicht.

Onze inspecteurs doen een visuele beoordeling van installaties in risicovolle ruimtes, machines en schakel- en verdeelinrichtingen

Met behulp van een warmtebeeldcamera worden metingen gedaan van schakel- en verdeelinrichtingen om de temperaturen te controleren.

Waarom een Scope 10 Inspectie laten uitvoeren?

Een periodieke Scope 10 inspectie draagt bij aan de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf. Eén op de vier bedrijfsbranden ontstaan door een elektrische oorzaak. Door periodiek de elektrische installaties aan een Scope 10 inspectie te onderwerpen, zorgt u ervoor dat dit risico tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast kan hiermee een verzekering worden aangevraagd, omdat de inspectie vaak vereist wordt in de polisvoorwaarden. Bovendien zorgt de inspectie ervoor dat mogelijke schade voorkomen wordt en zorgt het voor een veilige werkomgeving voor personeel.

Uitvoering Scope 10 inspectie

We hebben een persoonlijke aanpak en zijn betrokken bij onze klanten. Een Scope 10 keuring is 3 tot 5 jaar geldig, de verzekeraar bepaald om de hoeveel jaar er een nieuwe inspectie moet plaats vinden.

Inspectieplan opstellen

Onze gecertificeerde Scope 10 inspecteur stelt eerst een inspectieplan op met de (installatie)verantwoordelijke.

Onderdelen

Beoordeling tekeningen en documenten Visuele inspectie Meting en beproeving:

 • Beoordeling tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Aardleidingen
  • Aardpennen
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan

Scope 10 keuring

De inspecteur stelt na afloop van de inspectie een rapportage met bevindingen op. Hierin wordt duidelijk wat de algemene staat is van de elektrische installaties en welke punten hersteld dienen te worden. Wanneer een her-inspectie nodig is kan dit tegen aantrekkelijke kosten worden aangeboden. Zo heeft u een compleet rapport van de goedgekeurde installatie dat kan worden aangeboden aan de verzekeraar.

Kosten Scope 10 Inspectie

Op basis van diverse aspecten wordt een prijs berekend. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid apparaten, maar ook de omvang van de locatie. Bent u dus benieuwd naar de kosten? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!